2021-06-21 12:06Pressmeddelande

TechBuddys svar på dom i mål som drivits av Arbetsmiljöverket

Stockholm, 21 juni 2021 -- På fredagen den 18 juni meddelade Förvaltningsrätten i Malmö sin dom i det mål som Arbetsmiljöverket väckt mot Taskrunner AB ("TaskRunner"), en del av TechBuddy International Holding AB. 

"Vi är glada över att Förvaltningsrätten har dömt till TaskRunners fördel, och vi välkomnar en fortsatt dialog med Arbetsmiljöverket för att hitta en gemensam grund. TechBuddy tror på ett hållbart förhållningssätt till gig-ekonomin med rättvisa arbetsvillkor. Vi har gjort det till vårt syfte att bidra till det och kommer att anpassa även TaskRunner till vårt tillvägagångssätt.”, svarade TechBuddys grundare och VD Tahero Nori. 

"TechBuddys affärsmodell och hållbara tillämpning av gig-ekonomin har gjort det möjligt för oss att skala och expandera på ett sätt som annars skulle ha tagit årtionden att uppnå. Vi kan hjälpa våra kunder över hela landet, och även göra det möjligt för våra partners att erbjuda teknisk support till alla sina kunder, inte bara till dem som bor i storstäderna."

"Tack vare gig-arbetare kan vi erbjuda möjligheter för arbetstagare, kunder och företag. Vi strävar efter att samarbeta med Arbetsmiljöverket för att bygga en hållbar plan för gig-ekonomin, som skapar möjligheter för så många intressenter som möjligt."

Viktiga milstolpar på vår resa för att skapa en hållbar plan för gig-arbete hittills:

  • Under 2019 valdes TechBuddy, tillsammans med vår VD Tahero Nori, ut av UNDP Sverige som en av 17 inspiratörer under kategori 8 av UNDP, som syftar till att främja hållbar ekonomisk tillväxt, högre produktivitetsnivåer och teknisk innovation. 

  • Sedan TechBuddys start anlitas Buddies för varje besök genom Cool Company, och på så vis säkerställer vi betalning av alla skatter och socialavgifter för dem, så att de är berättigade till sociala förmåner.

  • Hittills har TechBuddy skapat över 80 000 arbetstillfällen till över 1 000 Buddies. 


Om TechBuddy

TechBuddy är ett ledande europeiskt företag för teknikhjälp. Företaget erbjuder on-demand- och on-site-tjänster genom att ta vara på en stor community av gig-arbetare. TechBuddy kopplar samman teknikexperter, så kallade "Buddies", med det nästan oändliga antalet människor som behöver hjälp med tekniken hemma. Genom att använda en unik plattform för att hantera stora volymer av tjänster har TechBuddy blivit en tjänsteleverantör för stora telekommunikationsföretag och återförsäljare av konsumentelektronik, som kan hjälpa sina kunder hemma eller på kontoret.

Kontaktpersoner

Siavash Habibi
Co-Founder & COO
Siavash Habibi